Intelligent speed bumps now active in Denmark

Ny type fartbump er kun til gene for fartsyndere

Fra tirsdag d. 6. december 2022 aktiveres de to første “intelligente” fartbump i Danmark. Som noget helt nyt, så aktiveres disse fartbump kun, hvis du kører for stærkt. Alle andre trafikanter er dermed ugeneret af bumpet, så en udsigt til en mere behagelig køretur er altså ekstra incitament for at lette på speederfoden.

De første fartbump af denne type er nu aktive i Lejre og Vordingborg på Sjælland, hvor de testes i ét år, efterfulgt af en evaluering. Intelligente fartbump har også været under udvikling i Faaborg, men grundet støjgener hos beboere står disse til at blive annulleret.

Via en pressemeddelelse sendt til Drive One har Vejdirektoratet fortalt en del mere om de nye fartbump. Modsat normale fartbump, som er hævet over jorden, så sænkes de nye bump faktisk under vejens niveau. Bumpet består af en metalplade, som sænkes seks centimeter, hvis et fartkamera registrerer for høj fart. Bumpet vil kun genere, hvis man kører over 50 km/t.

 

 Intelligent speed bump in Denmark

Gode erfaringer fra udlandet

Helt konkret hedder bumpet et Actibump og er udviklet af svenske Edeva. I Sverige har man over de sidste 12 år set gode resultater fra de intelligente bump, som har virket effektivt til at sænke farten. Intelligente fartbump kendes også fra bl.a. Norge, Finland, Island og Australien.

Vejdirektoratet fastslår, at Actibump uden tvivl kan mærkes, hvis man kører over det i høj fart, men at det ikke er farligt. Bumpene er gennemtestet til alle slags køretøjer samt nordisk vejr, og vil - ifølge Vejdirektoratet - ikke øge risikoen for uheld eller beskadigelse af dit køretøj.


Forventning om mere jævn trafik

Allerede inden aktiveringen af de nye fartbump har trafikanterne på strækningerne sagtnet farten. Udlandske erfaringer indikerer, at gennemsnitshastigheden i nærheden af et Actibump er cirka 5 km/t under fartgrænsen. Dette indikerer selvfølgelig også, at trafikanter ikke sagtner farten voldsomt langt under fartgrænsen.

Noget af det særligt positive ved de nye fartbump er da også, at de forventes at give en mere glidende trafik. Dette er ikke kun positivt for trafikanterne, men også for milljøet. Modsat et normalt fartbump, så kræver et Actibump nemlig ikke, at du sagtner farten betragteligt, hvis du overholder fartgrænsen. Altså kan f.eks. en bus krydse bumpet uden at skulle bremse op og accelere igen, og trafikken er dermed ikke blevet sløvet.

Der er allerede skiltning forud for de nye fartbump, så trafikanter i området bliver advaret i god tid. Vi er spændte på at se, om der kommer endnu flere intelligente fartbump på de danske veje.

Actibump signage in Denmark

(Images by the Danish Road Directorate)

Tilbage til blog